my son & I

اینجا قراره من باشم و پسرم و شما
۲۳
شهریور

سلام

اینجا قراره من باشم و پسرم و شما


  • مامان کنجد
۲۳
دی   من شاید امده باشم./

  • مامان کنجد
۱۴
مهر


   بی مقدمه بگویم پسرم!

                     عاشقانه هایت را خرج پر هیاهو ترین روزهای زندگیت کن تا

  عاشقانه هایی ارام برایت بسازد.


       بانوی گیسو کمند زندگیت ارام ترین روزهایت را برایت رقم خواهد زد.

نازنین پسرم!

               یادم بماند بافتن را به تو بیاموزم

                       تا گاه گاهی ببافی گیسوهای دخترکت را

      تا ببافی موهای همسرت را با آرامش

                                          تا بتوانی ببافی خیال ها را با واقعیت

                            تا زندگی زیبا شود.

         پسرم!

       گاهی بانو صدایش بزن تا فراموش نکند لذت زن بودن را

                                                     گاهی بانو صدایش بزن تا فراموش نکند لطافت زن بودن را

                  گاهی لازم است به نام بخوانیش فقط نام

            گاهی لازم است که در تنهاییش حضور داشته باشی حتی اگر خواهان تو نباشد.

              

            باید صبر را یاد بگیری

                                  صبر در صدا زدنش و جواب نشنیدن

                                  باید بدانی که او نیاز دارد که تو او را به نام بخوانی.

 

  گاهی اوقات خود را در تنهایی اتاق پنهان میکند خواهان دیدن هیچ کس نیست

              تمایلی به شنیدن ندارد

                 دلش حرف زدن نمیخواهد

 اما ...

 اما دلش تو را میخواهد

           به زبان نمی آورد

                با حرکاتش نشان نمیدهد

                                  فقط کافی ست به چشمانش نگاه کنی تا تمنا را ببینی که فــــریاد میکشد

                     فریاد میکشد و تورا میخواهد.

                                           

           گاهی انقدر پر حرف میشود که خسته میکند تورا.

               اما باید بدانی صبوری پیشه باید کرد.

              حرف هایش را گوش بده تا بدانی علت پر حرفی هایش چیست؟؟

                        

             دردانه ی مادر !!

                      کارتو سخت میشود وقتی دخترکی زیبا در کنار همسرت با تو زندگی کند.

                  درست است مادرند و فرزند اما هر دو شدیدا تشنه داشتن محبت تو ...

 نازنین مادر!

        ان زمان که توانستی از خودت چشم بپوشی ان زمان که توانستی خواسته هایت را نادیده بگیری

   می توانی اورا وارد زندگیت بکنی

           درغیر این

              زندگی سخت میشود برتو بانوی گیسو کمندت!!!
 

  • مامان کنجد
۲۴
شهریور
  • مامان کنجد
۲۳
شهریور

نازنینم

دیروز ماهگرد تولدت بود

اما من امروز این وبلاگو ساختم

امروز هم دوباره بهت تبریک میگم.میخوام دلنوشته هایی رو که برای پسرم مینویسم اینجا هم بزارم .

اولین دلنوشته ای که براش نوشتم روز مرد بود.پسرم تو زمانی پدر خواهی شد

وشایدخداوند به تو دختری عطا کرد

پسرم سالهای شگفت انگیزی با دخترت داری!!!

در تمام روزهای زندگیش حضور داشته باش ...

در تمام دقایقش طعم بودنت را به او بچشان ...

بگذار حس بودنت در ذره ذره وجودش رخنه کند...

که اگر قرار شد روزهای بدون تو را سپری کند حسرت نبودنت کمتر آزرده اش کند./.  • مامان کنجد